Uitvaart

Na een overlijden
Nadat een arts de overlijdensverklaring heeft ingevuld en afgegeven, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons dag en nacht bereiken. U kunt aangeven wanneer u wilt afspreken. Dit kan direct zijn of op een later moment. Misschien wilt u nog even tijd nemen om stil te staan bij de gebeurtenis en uw emoties. In het eerste gesprek komt u niet direct voor alle keuzes te staan. Eerst nemen wij de tijd om samen stil te staan bij deze verdrietige en emotionele gebeurtenis.

De eerste noodzakelijke zaken

In alle rust nemen wij alleen de noodzakelijke eerste stappen met u door. Wij vragen naar de wensen en voorkeuren van de overledene en u. Allereerst bespreken wij de laatste verzorging van de overledene en waar u uw dierbare wilt opbaren. Ook komt u op dat moment voor de keuze van crematie of begrafenis te staan, waarbij wij met u de dag, tijd en locatie bespreken. Vervolgens komt de rouwkaart aan de orde. Wij ondersteunen u bij al deze zaken met advies en suggesties.

Afscheidsplechtigheid

In de dagen die volgen zal de uitvaartbegeleidster samen met u de afscheidsplechtigheid vorm gaan geven. Hierbij is het belangrijk dat u weet wat alle mogelijkheden zijn. U kunt beter nee zeggen tegen suggesties, dan wanneer u denkt: wanneer ik dat geweten had, dan zou ik dat graag gewild hebben. Wij zullen u dus terzijde staan met advies en suggesties.